Mỗi Lần Chơi AE Chú Ý Load Lại WEB Lấy Số Chơi Nhá
CÁCH CHƠI
Nhiệm Vụ Ngày
Nhập số điện thoại của bạn để điểm danh.
- Thật tuyệt vời ! Mỗi ngày chỉ cần chơi trên chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền.
- Khi chơi đủ số tiền (ko cần biết thắng thua) chắc chắn sẽ nhận được tiền.
- Hãy nhập số điện thoại của bạn vào mục bên trên để kiểm tra đã chơi bao nhiêu nhé.
Chú ý : Phải nhập sdt là số cũ vd: 082xxx -> 0129xxx , 03xxx -> 016...
- Khi chơi đủ mốc tiền, các bạn ấn vào nhận thưởng để nhận được các mốc như sau:
Mốc chơi Thưởng
1,000,000 +22,222
5,000,000 +44,444
12,000,000 +88,888
29,000,000 +166,666
45,000,000 +250,000

CODE KHUYẾN MẠI

Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra và nhận thưởng.
1. Một số điện thoại chỉ được nhập 1 mã/ngày.
2. Mã code khuyến mại sẽ tùy vào điều kiện để sử dụng, có thời hạn.
3. Mã code khuyến mại sẽ được cấp theo các chương trình khuyến mại của hệ thống CLMM.
4. Vui lòng liên hệ chát CSKH để biết thêm chi tiết khi bạn nhận được CODE.

Đoán số là game vô cùng đơn giản , tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

- Số cuối mã giao dịch trùng với nội dung game là bạn thắng 

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
M9 9 x7
M8 8 x7
M7 7 x7
M6 6 x7
M5 5 x7
M4 4 x7
M3 3 x7
M2 2 x7
M1 1 x7
M0 0 x7
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

 

- Số sẽ được thay đổi vào 18h30 hằng ngày theo bảng xsmb truyền thống.

- Game Xsmb là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch. 

- NỘI DUNG GHI : XSMB

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
XSMB 97 x7
XSMB 02 - 15 - 19 - 29 - 30 - 32 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46 - 50 - 53 - 60 - 64 - 68 - 74 - 80 - 82 - 86 - 87 - 88 - 89 x3.5
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

H3 là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch.

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
H3 90 x10
H3 70 - 81 - 92 x7
H3 50 - 61 - 72 - 83 - 94 x4
H3 30 - 41 - 52 - 63 - 74 - 85 - 96 x3
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

1 phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
N1 1 - 2 - 3 x3
N2 4 - 5 - 6 x3
N3 7 - 8 - 9 x3
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

- Tổng 3 số là game vô cùng dễ lấy Tổng 3 số cuối mã giao dịch làm kết quả

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
S 7 - 17 - 27 x2
S 8 - 18 x3
S 9 - 19 x3.5
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

Mỗi game có hạn mức khác nhau nên anh em chú ý

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2.35
T 5 - 6 - 7 - 8 x2.35
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

CHẴN LẺ 2 - TÀI XỈU 2 (C2, L2, T2, X2) chỉ chơi tối đa 1.000.000, chuyển quá sẽ không được tính

- Chẵn lẻ 2 là game tính 1 số cuối mã giao dịch

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.96
C2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 x1.96
X2 0 - 1 - 2 - 3 - 4 x1.96
T2 5 - 6 - 7 - 8 - 9 x1.96
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

Chẵn lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Mỗi game có hạn mức khác nhau nên anh em chú ý

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0562549385 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0562550728 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0812829583 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0564627469 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0928732151 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587446182 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587701002 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0567993914 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0587526534 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
0586819200 6,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2.35
C 2 - 4 - 6 - 8 x2.35
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 6,000 và lớn nhất 2,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.
TRẠNG THÁI MOMO

Lưu ý: Khi đạt 180 GD hoặc 30 triệu sẽ tự đổi số.

Số điện thoại Trạng thái Số GD Hạn mức
0562549385 Hoạt động 158/180 26,381,944/30,000,000
0562550728 Hoạt động 33/180 6,368,958/30,000,000
0812829583 Hoạt động 53/180 6,394,291/30,000,000
0564627469 Hoạt động 108/180 5,359,110/30,000,000
0928732151 Hoạt động 72/180 6,464,258/30,000,000
0587446182 Hoạt động 171/180 8,048,790/30,000,000
0587701002 Hoạt động 33/180 10,996,745/30,000,000
0567993914 Hoạt động 110/180 15,774,788/30,000,000
0587526534 Hoạt động 30/180 4,710,733/30,000,000
0586819200 Hoạt động 53/180 4,810,547/30,000,000
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
Nếu quá 10' chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây kiểm tra.

BOX CHÁT TELEGRAM

LỊCH SỬ THẮNG

Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung Trạng thái
0120204**** 10,000 23,500 Tài Xỉu X Thắng
0120204**** 50,000 117,500 Tài Xỉu X Thắng
0120204**** 17,000 39,950 Tài Xỉu X Thắng
0120204**** 20,000 47,000 Tài Xỉu X Thắng
0120204**** 25,000 58,750 Tài Xỉu T Thắng
Làm mới sau 0 s

LƯU Ý

     TRƯỚC KHI CHƠI CÁC BẠN CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU SAU:

    1. Chẵn lẻ Tài xỉu số cuối mã giao dịch ra 0, 9 sẽ tính Thua, Nếu muốn có 0 và 9 vui lòng chơi Chẵn lẻ 2.

    2. Mỗi số trên web chỉ có thể giao dịch tối đa 40 triệu hoặc 130 lần một ngày. Vì vậy, số trên hệ thống sẽ thay đổi liên tục nên trước khi chơi bạn hãy lên lấy số trước, Tránh trường hợp bị hoàn tiền.

    3. Nếu chuyển sai hạn mức, số ngừng hoạt động, hãy sử dụng chức năng KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH để được nhận lại tiền chơi .

      4. Nếu bạn CẦN HỖ TRỢ, BÁO LỖI thì chat với Nhân viên của web tại Góc phải màn hình (24/7)

5. Tham gia ngay Box chat Telegram để nhận những thông báo mới nhất từ Web.

TOP THẮNG TUẦN

# Người chơi Tiền thắng Phần thưởng
1 0125416**** 84,078,000 vnđ +1.000.000 Momo
2 0186706**** 80,182,770 vnđ +700.000 Momo
3 0121320**** 79,773,362 vnđ +500.000 Momo
4 0128787**** 77,331,000 vnđ +300.000 Momo
5 093968**** 71,768,430 vnđ +200.000 Momo