Mỗi Lần Chơi AE Chú Ý Load Lại WEB Lấy Số Chơi Nhá
Cách chơi
Nhiệm Vụ Ngày
Nhập số điện thoại của bạn để điểm danh.
- Thật tuyệt vời ! Mỗi ngày chỉ cần chơi trên MOMOWIN.ME chắc chắn bạn sẽ nhận được tiền.
- Khi chơi đủ số tiền (ko cần biết thắng thua) chắc chắn sẽ nhận được tiền.
- Hãy nhập số điện thoại của bạn vào mục bên trên để kiểm tra đã chơi bao nhiêu nhé. Chú ý : Phải nhập sdt là số cũ vd: 082xxx -> 0129xxx , 03xxx -> 016...
- Khi chơi đủ mốc tiền, các bạn ấn vào nhận thưởng để nhận được các mốc như sau:
Mốc chơi Thưởng
1,000,000 +22,222
5,000,000 +44,444
12,000,000 +88,888
29,000,000 +166,666

Đoán số là game vô cùng đơn giản , tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

- Số cuối mã giao dịch trùng với nội dung game là bạn thắng 

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
M9 9 x6.6
M8 8 x6.6
M7 7 x6.6
M6 6 x6.6
M5 5 x6.6
M4 4 x6.6
M3 3 x6.6
M2 2 x6.6
M1 1 x6.6
M0 0 x6.6
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

 

- Số sẽ được thay đổi vào 18h30 hằng ngày theo bảng xsmb truyền thống.

- Game Xsmb là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch. 

- NỘI DUNG GHI : XSMB

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
XSMB 41 48 x7
XSMB 02 10 15 17 33 38 49 53 54 60 62 63 71 75 77 79 84 85 87 89 90 95 96 x3.5
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

H3 là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch.

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
H3 90 x10
H3 70 81 92 x7
H3 50 61 72 83 94 x5
H3 30 41 52 63 74 85 96 x3
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

1 phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch 

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
N1 1 2 3 x3
N2 4 5 6 x3
N3 7 8 9 x3
N0 0 x6
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

- Tổng 3 số là game vô cùng dễ lấy Tổng 3 số cuối mã giao dịch làm kết quả

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
S 7 17 27 x2
S 8 18 x3
S 9 19 x3.5
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

Mỗi game có hạn mức khác nhau nên anh em chú ý

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 2 3 4 x2.3
T 5 6 7 8 x2.3
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

CHẴN LẺ 2 - TÀI XỈU 2 (C2, L2, T2, X2) chỉ chơi tối đa 1.000.000, chuyển quá sẽ không được tính

- Chẵn lẻ 2 là game tính 1 số cuối mã giao dịch

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 3 5 7 9 x1.95
C2 0 2 4 6 8 x1.95
X2 0 1 2 3 4 x1.95
T2 5 6 7 8 9 x1.95
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.

Chẵn lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Mỗi game có hạn mức khác nhau nên anh em chú ý

Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản ở danh sách số bên dưới
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0838814012530,200/30M|9/150 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Làm mới sau 0 s
- Nội dung chuyển :
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 3 5 7 x2.3
C 2 4 6 8 x2.3
- Lưu ý: Số tiền nhỏ nhất là 20,000 và lớn nhất 1,000,000 , nếu chuyển nhỏ hơn hoặc lớn hơn sẽ không được hoàn tiền.
Lưu ý

Nếu quá 10 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã giao dịch vào đây kiểm tra. 

Nếu sai hạn mức hoặc sai nội dung hãy nhắn tin cho support để được hoàn tiền 

Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

BOX CHÁT TELEGRAM

LỊCH SỬ THẮNG

Thời gian Số điện thoại Tiền cược Trò chơi Nội dung Trạng thái
27-07-2022 17:39:04 0877759*** 20,000 Chẵn lẻ 2 - Tài Xỉu 2 T2 Thắng
28-07-2022 04:36:58 01645489*** 50,000 Chẵn lẻ 2 - Tài Xỉu 2 C2 Thắng
28-07-2022 19:54:26 0879552*** 40,000 Chẵn lẻ C Thắng
28-07-2022 19:09:23 0879552*** 28,000 Chẵn lẻ L Thắng
28-07-2022 18:58:38 0879552*** 95,000 Chẵn lẻ C Thắng
28-07-2022 18:57:25 0879552*** 100,000 Chẵn lẻ L Thắng
28-07-2022 18:55:40 0879552*** 80,000 Chẵn lẻ C Thắng
27-07-2022 16:33:11 01645848*** 30,000 Tài Xỉu X Thắng
27-07-2022 21:06:57 0886679*** 20,000 Chẵn lẻ C Thắng
27-07-2022 06:42:54 01653910*** 200,000 Tài Xỉu T Thắng

DANH SÁCH SỐ MOMO

Số điện thoại Trạng thái Hạn mức Số GD
0838814012 Hoạt động 530,200/30,000,000 9/150
Làm mới sau 0 s
Lưu ý: Mỗi sdt 1 ngày chỉ giao dịch được 200 lần và 30tr. Khi đạt 180 gd hoặc 25tr hệ thống sẽ tự đổi số.

TOP THÁNG

  Phần thưởng